Admitere la Seminarul Liceal deTeologie Ortodoxă din Chişinău

Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă din Chişinău, anunţă concurs pentru formarea contingentului de elevi-seminarişti pentru anul de studii 2012-2013
1. Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din mun. Chişinău se face prin concurs, organizat pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei și Tineretului al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.
2. Durata studiilor – 3 ani.
3. Condiţii de înscriere:

* Să fie absolvent al cl. a IX-a;
4. Studiile sunt în bază de contract;
5. La cerere se anexează:
* Buletinul de identitate sau Adeverinţa de naştere (Copia);
* Binecuvîntarea (Recomandarea) preotului duhovnic,
* Certificatul sau adeverinţa de botez (original);
* Actul de studii (original, atestat de absolvire a IX clase);
* Autobiografie;
* Certificatul medical (086U);
* 6 fotografii (3×4);
Taxa de 100 lei.
* Taxa de şcolarizare (contractul de studii) Se achită integral la depunerea actelor (în caz de respingere la admitere, contractul se returnează).
* Perioada de admitere: 16.07.2012/22.08.2012
6. Persoanele care au depus cerere pentru admitere la Seminarul Teologic vor susţine următoarele probe preliminare: 23.08.2012, ora 10:00.
Tematica pentru examenele de admitere
a) Muzica bisericească şi verificarea dicţiei:
1. Examinarea aptitudinilor muzicale va consta din următoarele probe:
* Intonarea unui cîntec bisericesc şi a unui naţional sau popular, pentru aprecierea calităţilor vocale;
* Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei „do major”, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
* Verificarea simţului ritmic.
* Nu se vor verifica noţiunile teoretice.
2. Verificarea dicţiei:
* Se va efectua prin rostirea pe de rost, de către candidat, a unei rugăciuni:
a) Rugăciunile începătoare;
b) Simbolul Credinţei
c) Psalmul 50;
d) Psalmul 90;
e) Rugăciunea de dimineaţă; (troparele: Sculîndu-ne din somn… Slavă… Din pat şi din somn m-ai ridicat Doamne… Şi acum… Fără veste Judecătorul Va veni…)
f) Rugăciunea de seară: (troparele: Miluieşte-ne pe noi doamne… Slavă… Doamne miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit… Şi acum… Uşa milostivirii…, Să învie Dumnezeu…)
g) Troparul sărbătorii hramului din localitate şi troparul sfântului al cărui nume îl porţi.
b) Cunoştinţe generale despre religie: Mica Biblie
I. ISTORIA BIBLICĂ A VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT
> Cele 10 porunci;
> Poruncile Bisericeşti;
Pentru mai multe detalii: tel. 27–50– 39; 54-28-70