Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir – cel mai longeviv Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova

Astăzi, 7 septembrie 2012, Mitropolitul Vladimir a depăşit toţi arhiereii care au stat la cârma Eparhiei de Chişinău, de la înfiinţarea ei, până în prezent. Astfel, în cele două veacuri, 23 de ierarhi s-au perindat slujind cu vrednicie acest popor bine-credincios. Dintre toţi Întâistătătorii, cel mai mult s-a menţinut arhiepiscopul Dimitrie (Sulima), cel de al doilea arhipăstor, care a stat la cârma Bisericii din Moldova, în perioada 18 iunie 1821 – 4 august 1844. Astăzi, ÎPS Mitropolit Vladimir a depăşit această perioadă, devenind cel mai longeviv ierarh al Mitropoliei.
De menţionat că Vlădica Vladimir a fost hirotonit în treapta de episcop la 21 iulie 1989 la Catedrala Patriarhală din Moscova. Mai târziu, în anul 1990 este avansat în treapta de arhiepiscop, iar în anul 1992 în cea de mitropolit.
Cu această ocazie, îi urăm Înalt Prea Sfinţiei Sale încă mulţi ani de slujire vrednică în fruntea Bisericii Ortodoxe din Moldova, spre mântuirea poporului drept-măritor, propăşirea Bisericii strămoşeşti şi împliniri duhovniceşti.

Să ne trăiţi întru mulţi ani, Stăpâne!
www.mitropolia.md