Sfinţii 40 de mucenici prăznuiţi la Catedrala Mitropolitană din Chişinău!

În ziua prăznurii celor 40 de mucenici din Sevastia, Vlădica Vladimir, căruia i-au coliturghisit mai mulți slujitori, a oficiat serviciul divin praznical la Catedrala “Naşterea Domnului”, în prezenţa mai multor zeci de credincioşi.

În cadrul slujbei , tânărul Anatolii Cobzac a fost ridicat în treapta de diacon. Cu acest binecuvântat prilej, Înalt Prea Sfinţia Sa a urat nou-hirotonitului diacon să fie cu luare aminte la pilda jertfelnică şi plină de curaj a celor 40 de mucenici din Sevastia şi aidoma lor, să slujească cu desăvârşită credincioşie Domnului.

După Liturghie, cu binecuvântarea Întâistătătorului a fost săvârşită slujba de sfinţire a colivei, cu citirea canonului Sf. M. Mc. Teodor Tiron, iar mai apoi aceasta a fost împărţită creştinilor din Catedrală, spre lauda lui Dumnezeu.

sursa: mitropolia.md