Evanghelia Sfintei Liturghii :
Sfânta Evanghelie după Matei
cap. 9, vers. 27-35
Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.

Tâlcuirea fericitului Teofilact, mitropolitul Bulgariei la Evanghelia din acestă duminică

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. Matei cap. 9, vers. 27-35

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. (Matei 9, 27)Orbii, ca lui Dumnezeu îi ziceau: ”Miluiește-ne”, iar ca unui om: ”Fiule a lui David”. Că se știa la iudei că Mesia va ieși din sămânța lui David.

După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! (Matei 9, 28) – Trage pe orbi până în casă, ca să arate credința lor statornică și să-i rușineze pe iudei. Și îi întreabă dacă cred, arătând că pe toate le poate credința.

Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor.  (Matei 9, 29)În casă îi tămăduiește și deoparte, din pricina smereniei Sale. Că ne învață mereu smerit să cugetăm.

 Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. (Matei 9, 30-31) – Vezi cum fuge de trufie? Iar ei nu ca niște neascultători, ci ca niște mulțumitori L-au vestit. Iar dacă în alt loc se spune: Mergi și propovăduiește slava lui Dumnezeu, nu este nimic nepotrivit; căci voiește să nu spună nimic despre El, dar slava lui Dumnezeu s-o vestească.

Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. (Matei 9, 32-33) – Patima aceasta nu era firească, ci era de la diavol. Deaceea a și fost adus de alții, neputînd singur să se roage, fiindcă îi legase diavolul limba. Deaceea nici nu cere credință Domnul, ci îndată îl vindecă, scoțîndu-l pe demon care oprea grăirea. 

Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. (Matei 9, 33)Minunîndu-se poporul, îl înalță pe Hristos mai presus de prooroci și patriarhi. Căci vindecă cu putere, iar nu ca aceia, cu rugăciune. Să vedem însă ce zic fariseii:

Dar fariseii ziceau: cu domnul demonilor scoate pe demoni. (Matei 9, 34)Cuvintele acestea sunt spuse din nebunie foarte mare. Nici un demon nu scoate alt demon. Să zicem, însă, că pe demoni îi scotea ca și cum ar fi slujit domnului demonilor, adică ar fi făcut vrăji. Dar cum dezlega bolile și păcatele și cum de propovăduia împărăția cerurilor? Că diavolul și boli aduce, și de la Dumnezeu îndepărtează. 

 Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. (Matei 9, 35)Fiind iubitor de oameni, nu așteaptă să vină ei la El, ci El însuși merge, ca să nu poată spune că nimeni nu i-a învățat pe ei. Și cu fapta și cu cuvântul îi trage pe ei, învățându-i și făcând și minuni.

Amin și lui Dumnezeu Slavă!

Extras din: ”Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei și Marcu”, (pag 87-89) de fericitul Teofilact, mitropolit al Bulgariei.