Rușii se întorc la credință, nu și în biserici

După colapsul Uniunii Sovietice, credința religioasă a rușilor a suferit câteva schimbări semnificative, în principal sub aspectul percepției despre propria religiozitate, dar deloc sub impactul frecventării bisericii.

Procentul rușilor care se consideră creștini ortodocși a crescut la 72%, potrivit unei analize Pew Research Center, o creștere de la 31% înregistrată în 1991. În aceeași perioadă cuprinsă între 1991 și 2008, procentul celor care s-au declarat neafiliați a scăzut de la 61% la 18%. Datele provin din trei studii realizate în 1991, 1998 și 2008 de către Programul Internațional de Sondaje Sociale (PISS) — o colaborare a câtorva echipe de cercetători din 50 de state.
În plus, în timp ce adulții care au declarat că sunt „oarecum religioși” au devenit mai numeroşi, de la 11% la în 1991 la 54% în 2008, procentul celor care sunt convinşi că se încred în Dumnezeu a crescut de la 38% la 56% în aceeaşi perioadă de timp.
În ceea ce priveşte ruşii care aparţin altor religii, numărul ruşilor musulmani, protestanţi sau romano-catolici a crescut la începutul anilor 90 şi s-a menţinut constant pe parcursul perioadei desfăşurării sondajelor.
Totuşi pentru cei mai mulţi ruşi întoarcerea la religie nu a corespuns cu întoarcerea la biserică, angajamentul religios fiind modest. În toate cele trei valuri de date provenite de la PISS, nu mai mult de un rus din zece frecventează biserica o dată pe lună, în timp ce procentul celor care merg la biserică regulat o dată pe lună sau mai des este de numai 7% în 2008, comparativ cu 2% în 1991 şi 9% în 1998.

www.semneletimpului.ro