În ziua de 27 Octombrie orașul Strășeni îmbrăcat în strae de sărbătoare. Marea bucurie care a umplut lăcașjul sfânt cu enoriași dar și numeroși oaspeți a fost omagiul adus de către cei prezenți Cuvioasei Maicei noastre Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei, patroana orașului Strășeni și a creștinilor din cuprinsul cenrului raional. Prezența autorităților publice locale în persoana președintelui raionului, domnului Mihai Popa, și a doamnei primar de Strășeni Valentina Casian, a consilierilor locali, încă odată dă dovadă de o conlucrare rodnică și benefică pentru societatea civilă din de Dumnezeu păzit orașul Strășeni. Cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Sfînta și dumnezeeasca Liturgie a fost oficiată de către Protopopul de Strășeni Protoiereul Mitrofor Victor Mihalachi, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul mitropoliei Moldovei cît și din bucovina care cu dragoste au înălțat rugăciuni către Preacuvioasa Maica Noastră Parascheva pentru bunăstarea și prosperarea orașului și a creștinilor care locuesc în el, pentru conducerea acestui oraș, pentru stăpînire, oaste, oaspeți și toți cei prezenți în sfîntul lăcaș. La încheere părintele protopop a rostit cuvinte de încurajare și îndrumare duhovnicească pentru toți cei prezenți. Tot în această zi a fost sfințit și un nouă porțiune de drum, care recent a fost construită din nou după noile tehnologii, pentru care locuitorii din preajma acestui drum a adus sincere mulțumiri, Consiliului Raional în frunte cu președintele Mihai Popa, bunei, harnicei, și stăruitoarei doamnei Primar, Valentina Casian,și consilierilor primăriei cît și celor care au construit noul drum.