În ultimul timp, tot mai mai mult se vorbește despre atitudinile, comportamentul și obligaţiile femeii, dar foarte puţin se accentuează despre cum ar trebui să fie un bărbat. Acest subiect poate fi analizat din multe aspecte, dar mi-am propus să-l abordez din punctul de vedere al Bisericii. În acest scop am realizat un interviu cu protoiereul Gheorghe Voitcov, parohul bisericii ”Sfântul Întocmai cui Apostolii Marele Cneaz Vladimir” din s. Călmăţui, Hâncești, care a acceptat cu amabilitate dialogul .

Părinte, cum credeţi Dvs, de ce în perioada contemporană se punetot mai mult  accent pe rolul si  importanţa femeie, dar se uită de bărbat? Oare nu sunt ambii egali nu doar  în faţa lui Dumnezeu, ci șI  în societate?
Cunoaștem deja că în vremurile vechi, când între două ţări apăreau neînţelegeri, ele se rezolvau foarte simplu – se declara război. Cine câștiga se considera drept. Cu scurgerea timpului a apărut alt mod de a rezolva neînţelegerile – prin tratative, negocieri. Totodată, conducerea ţării se alegea tot prin acest mod, dându-se mai întâi drept de vot celora ce luau parte la discuţii. Acest drept îl aveau numai bărbaţii… Până în prezent tot ei domina  în societate. Oare aceasta înseamnă că bărbaţii au fost uitaţi? Poate se pare că am deviat de la temă, dar vreau să accentuez că, cu timpul, acest drept l-au obţinut și femeile. Devenind în drept egal cu bărbaţii, ele s-au impus în diferite domenii ce se considerau pur bărbătești, ca- medicina, economie, politică. Devenind independente ,femeile, în timpul de faţă, ocupă și multe posturi de conducere, pe care le deţin destul de efectiv. Dedicându-se carierei profesionale, cu părere de rău, mult femei refuză de a forma o familie, din cauza aceasta suferind întreaga societate. Nu sunt contra acestor activităţi ale femeii, dar se pare că este o tendinţă spre matriarhat. În lume există multe organizaţii care ocrotesc femeia, dar nu am auzit de așa organizaţii pentru bărbaţi. Nu cred că se uită de bărbaţi, pentru că atât bărbaţii, cât și femeile sunt egale în faţa legii, cu atât mai mult, în faţa lui Dumnezeu.
În ce măsură se mai respectă în prezent expresia biblică ”iar femeia să se teamă de bărbat”? De ce?
După căderea primilor oameni în păcat, Dumnezeu a zis Evei: ”Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni” (Facerea 3, 16). Oare a fost anulată această hotărâre a lui Dumnezeu? Totodată, Sf. Apostol Pavel referindu-se la datoriile soţilor spune: ”Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos… Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum Hristos a iubit Bisericași S-a dat pe Sine pentru Ea… Astfel și voi, fi ecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însușii, iar femeia să se teamă de bărbat” (Efeseni 5, 21, 25, 33). Din aceste îndemnuri despre cum să ne comportăm în familie, vedem că trebuie să domine buna înţelegere și dragostea.
De-a lungul istoriei Sale, Biserica se mândrește cu numele a mari Sfinţi Bărbaţi. Prin ce s-au făcut ei remarcaţi?
Aici ne putem referi la sfi nţii 12 Apostoli, cei Trei Sfi nţi Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, care sunt cei mai mari învăţători și Păstori ai Bisericii, din toată istoria creștinătăţii. Or, exemplu sunt și cei 40 de Mucenici din Savastia, cu toate că puţin cunoaștem din viaţa lor personală și știm doar chinurile prin care au trecut mărturisind pe Hristos. Aceștia și mulţi alţi Sfi nţi bărbaţi, prin credinţa lor nestrămutată, prin învăţătura și pilda personală, prin patimile ce le-au răbdat pentru Hristos, sunt bun exemplu pentru toţi bărbaţii.
Ce ne spune Biblia despre comportamentul bărbaţilor, despre obligaţiile și drepturile lor, despre cum ar trebui să fi e ei, din punct de vedere creștinesc?
Pot spune multe la acest subiect, dar…Cred că nu doar bărbaţii, ci și femeile, din punct de vedere creștinesc, trebuie să respecte cele 10 porunci, după cum ne îndeamnă Biblia. Ele sunt pentru toţi și drepturi, și obligaţii. Respectând măcar unele din aceste porunci (mă refer și la alte confesiuni) consider că în lume nu vor mai fi războaie, foamete și ură între popoare. nimeni nu poate nega dreptatea acestor porunci.
Care este părerea Dvs. vizavi de comportamentul bărbaţilor contemporani?
Aici, mai degrabă, m-ași referi la comportamentul tinerilor, în mod pozitiv. Vorbesc mai ales, despre studenţii care venind de la oraș în sat, nu pierd ocazia de a veni la Biserică. Fie că e post și se mărturisesc și împărtășesc, fi e că se roagă pentru examene sau, pur și simplu, vin la rugăciune. Mai puţin se bea, mai puţin se fumează. Concluzia este că tinerii, plecând la oraș la studii sau la muncă, nu-și schimbă nicidecum comportamentul spre rău, cum cred unii, ci spre bine. Prin aceasta nădăjduiesc că pe viitor Bisericile noastre nu vor rămâne pustii.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Anna Casian-Musteață