Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Seminarul Metodologic Republican „Şcoala, Biserica și Comunitatea: parteneriat pentru educaţie”, Ediţia a VIII-a: Contextualizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de religie, va avea loc în zilele de  8-9 februarie 2019, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din or. Orhei, str. V. Lupu 19. Înregistrarea participanţilor între 830 – 900.

La seminar sunt invitaţi specialiștii din Direcţiile Educaţie, responsabili de predarea religiei, inspectorii şcolari din eparhii, metodiştii din protopopiate şi profesorii de religie din raionul Orhei.

Protopopiatele vor asigura deplasarea la seminar a specialistului din Direcţia Educaţie, responsabil de predarea religiei.

AGENDA

Seminarului metodologic republican „Şcoala, Biserica şi Comunitatea:

parteneriat pentru educaţie” Ediţia a VIII-a,  8-9 februarie 2019

8 februarie 2019

Locaţia: IP Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, str. V. Lupu 19, or. Orhei.

830 – 900Înregistrarea participanţilor.

SESIUNEA I-i: 900 – 1055: Şedinţă în plen (sala de festivităţi)

900 – 945: Activitate extracurriculară „Lumină lină – Logos Sfânt”.

Coord. Angela PATRAȘ; Oxana MARDARE

945 – 955: Prezentarea Liceului. Ana CEBAN, directorul LT „O. Ghibu”, Orhei

955 – 1005: Rolul resurselor umane în formarea spirituală a tinerii generaţii.

Silvia MUSTOVICI, Șeful Direcției Generale Educație Orhei

1005 – 1015: Realizări culturale și educaționale în Orheiul creștin-ortodox.

PS SILUAN, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove

1015 – 1025: Ministru al Educației, Culturii și Cercetării

1025 – 1055: Consultări publice privind proiectul de Curriculum reconceptualizat la Religie.   MODERATOR: Veaceslav IORDACHESCU,

șeful cabinetului metodic, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului, drd. USM

Pr. Drd. Nicolae Jelihovschi, grad didactic I

Pr. Drd. Iulian Rață, grad didactic II

Pr. Vasile Manica, master în Științe socio-umane

Ana Buzilă, profesor de Istorie și Religie, grad didactic II

Olesea Manole, profesor de Religie, grad didactic II

1055 – 1100: Prezentarea agendei Seminarului.

Protoiereu Iulian RAȚĂ, metodist religie protopopiatul Orhei, drd. USM

1100 – 1130: PAUZĂ DE CAFEA. Deplasarea la orele publice.

SESIUNEA a II-a: 1130 – 1330 ORE PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

  • Iulian Rață, LT „O. Ghibu”, clasa a IX-a
  • Spiridon Pahom, Gimnaziul „M. Eminescu”, clasa a VII
  • Iov Cristea, LT „I. L. Caragiale”, clasa a XI-a
  • Agafian Rodica, LT „A. Russo”, clasa a II-a

1330 – 1500 : PRÂNZ. Deplasare la Restaurantul „Elada”, or. Orhei, str. V. Lupu 46.

SESIUNEA a III-a: 1500 – 1730  Şedinţă în plen

1500 – 1630: ATELIER DE FORMARE:

Formarea conceptului despre lume la tineri. Expectanțele dezirabile la tineri prin ora de Religie.

MODERATOR: Dr. în psihologie Ecaterina MOGA, Consulting & Learning Center Excellenceplus

1630 – 1730: Festivalul cântecului religios „Orheiul ortodox”. Ediția I-i.

COORDONATORI: V. Chiperi, dir. adjunct, prof. istorie și educația civică, gr. did. superior
L. Rață, profesor de religie, grad didactic II
L. Pantaz, profesoară de istorie și educația civică, grad didactic I

1730 – 1830: Deplasare la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din s. Curchi

1900 – 2000: CINA. CAZARE la Centrul de Instruire şi Agrement Moldtelecom, s. Ivancea

21.00 – 22.30: Club de discuţii: Despre arta comunicării profesorului de religie în şcoală şi în comunitate. (Împărtășire experiențe de succes din comunitate. ANUNȚURI, INVITAȚII, ETC)

9 februarie 2019

Locaţia: Centrul de Instruire şi Agrement Moldtelecom, s. Ivancea, r. Orhei.

800 – 900: MICUL DEJUN

SESIUNEA a IV-a: ATELIERE DE FORMARE

900 – 1100Criterii de evaluare și descriptori de performanță pentru disciplina religie.

MODERATORI: Doctor în pedagogie, conferențiar universitar Mariana MARIN,

Director şi redactor-şef la Revista Științifico-Metodică „Învăţătorul Modern”,

Preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova;

Protiereu, drd. Serghei BOLDIRESCU,

șeful Direcției metodice din cadrul Mitropoliei Chişinăului

1100 – 1130: PAUZĂ DE CAFEA

1130 – 1300  Aplicarea teoriei „Inteligenţelor multiple” în cadrul orelor de Religie.

Perspectiva interdisciplinară în predarea orelor de Religie. 

MODERATORI: Angela CARA, dr. în pedagogie, conf.cercetător, IȘE;

Rodica AGAFEAN, specialist coordonator DGE Orhei

1300 – 1315: Pauză 

1315 – 1330: Fizică cuantică versus credință în Dumnezeu. Ana SÎRBU, cercetător științific, publicist

1330 – 1345: Predarea religiei în școală: realități și perspective.

Veaceslav IORDACHESCU,

șeful cabinetului metodic, inspector şcolar în Episcopia Chişinăului, drd. USM

1400 – 1500: PRÂNZ 

EVALUAREA SEMINARULUI. ÎNMÂNAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE.

MODERATORI: PS SILUAN, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chişinăului

Protiereu, drd. Serghei BOLDIRESCU,

șeful Direcției metodice din cadrul Mitropoliei Chişinăului

Protoiereu Iulian RAȚĂ, metodist religie protopopiatul Orhei, drd. USM