0
0

Sărut mana părinte. În fiecare duminică, în apropierea sărbătorilor mai la noi în casă mai tot timpul este ceartă, tensiune sau se întâmplă câte ceva rău. Dacă plec la biserică singură când mă întorc am parte toata ziua numai de ceartă, dacă plecăm toți la biserică până să ieșim pe ușă ne certăm. Ce pot să fac să fie bine să se termine aceste tensiuni. Ce rugăciuni să citesc să fie bună înțelegere între noi. Mulțumesc!

  • victoria a întrebat 12 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0

Sfinții Părinți ne spun că omul care nu are ispite este de plâns, pentru că va avea de suferit în veșnicie. De aceea, bucurați-vă că sunt încercări, dar totodată, înarmați-vă și cu multă răbdare, neuitând de faptul că prin răbdarea voastră vă ve-ți dobândi sufletele voastre!

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea.
Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.
Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci.
Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preot Iulian Rață

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.