0
0

Bună ziua, părinte, aş vrea să ştiu psaltirea se citeşte în fiecare zi? Ce rugăciuni aş putea citi pentru vindecarea de sida, la ce icoane aş putea să mă închin şi unde anume? Am acasă cartea Полный православный молитвослов, aici sunt și rugăciuni pentru boli de sânge, ce îmi puteţi spune ?

  • a întrebat 12 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă soră, știm cu toții că rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu, cel ce nu se roagă Domnului, refuză, nu dorește să stea de vorbă cu El, Acela este un om mort, și nu are nici suflet și nici minte, acel om este mort și ticălos și împuțit. Trebue să recunoaștem cu toții că dacă nu ne rugăm suntem morți, moare sufletul care nu se roagă.Omului îi este cu neputință a vorbi cu Dumnezeu fără lucrarea Duhului, în sfintele noastre nevoințe , harul trebue să fie de față ca să ne ajute, să ne plece genunchii nostril ca să ne rugăm , să cerem. Asta de vorbă cu Dumnezeu e mai mult decât a vorbi cu oamenii, pentru aciasta avem nevoie de har, să ne întăriască, să ne dee îndrăznire , și tot odată să ne arăte cât de mare este cinstea de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Vedem cât de importantă este rugăciunea și foloasele acesteia dacă este îmbinată cu post și fapte de milostenie, fiecare virtute o înalță cu o treaptă mai sus, iar toate împreună ne dau aripi pentru a ajunge la ceruri.Faptele bune te înaripează, pentru că cei care nu au făcut nici un bine nici nu pot să se roage cu îndrăznire, iar cei care au făcut fapte bune, fac rugăciunea cu mai multă tragere de inimă, bucuroși în amintirea faptelor lor.Rugăciunea trebue făcută cu multă stăruință, cu sufletul smerit și inima zdrobită. Să fie ghindurile liniștite , să nu avem tulburări. Psalmistul a spus : Din adâncuri am strigat către tine Doamne. Deci și rugăciunea noastră trebue să fie din adâncul inimii, să facem o taină din ea, așa că când ne rugăm să arătăm multă bună cuviință, pentru că prin rugăciune întrăm în palate împărătești nu în cele pământești. Nu ne rugăm oamenilor ci ne rugăm lui Dumnezeu care este pretutindenea și ne aude chiar înainte de a deschide gura noastră și cunoaște tainele inimii noastre. Dacă ne vom ruga așa vom primi plata naostră. Că tatăl noastru cel ce vede întru ascuns ne va răsplăti nouă la arătare (Matei 6,6) Grija noastră să fie una, să stăruim necontenit în rugăciune și să nu ne supărăm dacă Dumnezeu întârzie cu împlinirea cerințelor noastre, dimpotrivă să arătăm și mai multă răbdare. Cunoscând toate aceste să nu ne discurajăm niciodată, și să nu încetăm a ne apropia de Dumnezeu la rugăciune.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.