PACATE

0
0

Sărut mâna, părinte. Nu am mai specificat în continuare, dar am făcut şi a 2-a cununie, după ce am fost la preotul duhovnic şi ne-a citit la amândoi dezlegare de prima cununie. (la 3 luni după căsătoria civilă). Noi suntem din România şi abia acum am aflat de pe site-ul dvs că această dezlegare o face doar episcopul. La noi în România, ortodocşi fiind, sunt aceleaşi reguli ca la dvs, în R. Moldova? Dacă da, ce facem noi în acest caz? Cum ne mai dezlegăm acuma de prima cununie, după ce am făcut-o pe a 2-a? Mulţumim!

  • ANCA a întrebat 12 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă soră, Potrivit învăţăturii ei, Biserica, la început, a admis desfacerea căsătoriei şi cununiei pentru un singur motiv şi anume acele prin care însuşi Mântuitorul l-a admis: adulterul(Matei 19, 9). Pentru alte motive, oricât de grave, Biserica s-a împotrivit neadmiţând desfacerea căsătoriei şi cununiei, ţinând la trăinicia căsătoriei,după cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos că “ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă”(Matei 19, 9) şi după cunoscutele rostiri ale Sfântului Apostol Pavel: “Te-ai legat cu femeie? Nu căuta dezlegare”(I Corinteni 7, 27) şi “celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat”(I Corinteni 7, 10).În Biserica Ortodoxă Română, de la încetarea competenţei instanţelor bisericeşti pentru chestiuni matrimoniale, desfacerea cununiei religioase se pronunţă de către episcopul eparhiot la cererea celor interesaţi, însoţită de actul doveditor al pronunţării divorţului de către organul judecătoresc civil competent, fără de care autoritatea bisericească este ţinută să nu pronunţe desfacerea cununiei (art. 90, lit. l din Statutul de organizare şi funcţiuonare al Bisericii Ortodoxe Române).Simplificarea formei de desfacere a cununiei bisericeşti aşa cum se practică la noi azi, permite purtarea unor discuţii care se pare că ar duce la necesitatea revenirii la pronunţarea divorţului religios printr-un act al episcopului care să însemneze de fapt dezlegarea legăturii de taină dintre persoanele care cer să fie despărţite, pentru că fără o astfel de dezlegare, desfacerea cununiei religioase sau divorţul religios nu are decât caracterul unei îngăduinţe sau toleranţe a separării conjugale a celor ce divorţează, iar nicidecum caracterul de act prin care căsătoria existentă anterior cu binecuvântare bisericească în chip deplin, şi legal şi religios, încetează să mai existe de la data pronunţării divorţului.Iată cules din legea administrării Sfintei Taine a Cununiei a BOR.Acum să mergeți la episcopia locului și să declarați greșala care a făcuto preotul ca să primiți deslegarea cuvenită.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.