Rugăciunea

0
0

Preasfinte părinte, vreau să vă întreb care este pravila de efectuare a rugăciunii acasă, de zi cu zi, care rugăciuni sunt obligatorii? Și pe cine se cuvine să cinstim prin rugăciune mai întâi, care este ordinea (Preasfânta Născătoare, Domnul Iisus, Duhul Sfânt). Atunci când ne rugăm în fiecare zi trebuie să facem aceleași rugăciuni, sau pot fi diferite? Acatistele se citesc numai la sărbători? Vă mulțumesc mult pentru sfatul binevoitor de la întrebarea precedentă, Dumnezeu să vă aibă în pază! Cu mult respect, Domnica.

  • Fusu Diana a întrebat 13 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Bună ziua. Cinstirea se face astfel: Sfânta Treime (Tatăl, Fiul, Sfântul Duh), apoi pe Născătoarea de Dumnezeu, după care pe toți sfinții părinți și puterile cerești. Acatistele se citesc în fiecare zi, de vă trage sufletul, nu este o zi anume pentru cititul lor. Pravila ta de rugăciune o stabilești tu cu duhovnicul tău, după spovedanie, adecvat silinței, trebuinței și putinței tale duhovnicești. În afară de pravilă după un tipic de rugăciune, te poți ruga și cu cuvintele tale, din inimă și suflet înfrânt. În afară de rugăciuni e bine să te îndeletnicești și cu citirea Sfintei Scripturi, Psaltirei, Psalmilor și alte cărți duhovnicești ale sfinților părinți. În concluzie aș vrea să aleg cuvinte frumoase și de folos despre rugăciune.

„A te ruga este a-ți pune sufletul la unison cu infinitul; a te ruga este a te înălța până la Izvorul conștiinței și-al Luminii. A te ruga e a-ți ilumina spiritul la razele strălucirii veșnice; a te ruga e a face o baie spirituală în oceanul perfecțiunilor divine: adevăr, dragoste, sfințenie, dreptate și a lua din acea baie puteri pentru lupta vieții. A te ruga înseamnă a te reculege, a fi surd la zgomotul deșert al lumii, a intra în altarul ce fiecare îl poartă în el și astfel să asculți glasul lăuntric și tainic, răsunetul înțelepciunii, Bunătății și Frumuseții Supreme. În sfârșit, a te ruga este a avea o convorbire cu Dumnezeu.” (Paul Vallototn)

„Binecuvantați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri!” (Luca 6, 28)

„Cred că toți cei ce se roagă aduc mai multă slujbă lumii decât cei ce se luptă. Cred că dacă ar fi o singură zi, o singură oră, când de pe pământ nu s-ar îndrepta nici o rugăciune către cer, acea zi, acea oră ar fi cea din urmă zi, cel din urmă ceas al Universului.” (Donaso)

„Credeți-mă, rugăciunea este un strigăt de speranță!” (Alfred de Musset)

„Dacă aș fi silit ca, pentru un copil, să aleg între a ști să se roage și a ști să citească, eu aș spune: Să știe să se roage, căci a se ruga este a citi în cea mai frumoasă carte; adică a te ruga este a citi chiar în fruntea Aceluia de unde izvorăște toată lumina, toată dreptatea și toată bunătatea.” (Legouve)

„Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre.” (Marcu 11,25)

„Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor! Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care este în ascuns, îți va răsplati ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuință mai inainte ca să cereți voi de la El.” (Matei 6, 5-8)

„În anii durerii am învățat să mă rog!” (Regina Maria)

„Înainte de-a ridica mâinile către cer, trebuie să-ți înalți sufletul; înainte de-a ridica ochii, trebuie să ridici gândul către Dumnezeu!” (Origen)

„Lucrează ca și când ai avea să trăiești în veci, roagă-te ca și când ar fi să mori mâine!”

„Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.” (Iacov 5,16)

„Nici o rugăciune nu străbate așa de sigur cerurile, ca rugăciunea copiilor. Învățați dar copiii să se roage din cea mai fragedă vârstă!” (Schelling)

„Precum tămâia împrospătează viața unui cărbune, tot astfel rugăciunea împrospătează nădejdile inimii.” (Goethe)

„Rugăciunea, această comunicare tainică cu Atotputernicul invizibil, nu este, în adevăr, cea mai mare din forțele supranaturale sau naturale ale omului? Nu putem ajunge cerul, rugăciunea îl face să se pogoare până la noi. Rugăciunea să fie universală tămâie a naturii!” (Lamartine)

„Rugăciunea care nu pornește din inimă se împrăștie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăvește, ci insultă pe Acela Căruia se adresează.” (Lacordaire)

„Rugăciunea este liman pentru cei învăluiți de vifor, ancora pentru cei asupriți de valuri, toiag pentru cei osteniți, comoară pentru cei săraci, adăpost pentru cei bogați, ajutor contra bolilor pentru cei slabi și apărare a sănătății pentru cei tari.” (Fer. Augustin)

„Rugăciunea este o clipă petrecută în ceruri.” (Samuel Vincent)

„Rugăciunea este respirația sufletului. Ia rugăciunea din lume, și ai rupt legătura dintre om și Dumnezeu, ai osândit la tăcere limba copilului față de tatăl său.” (Fechner)

„Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.” (Fer. Augustin)

„Rugăciunea, fiică a vieții religioase, hrăneste pe mama sa.” (Samuel Vincent)

„Rugăciunea se ridica numai pe scara de aur a faptelor bune.” (N. Iorga)

„Sufletul care se înalță face trupul să îngenunche.” (Lichtenberg)

„Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi.” (Matei 21,22)

„Tot ceea ce facem sau zicem cu scopul de-a mântui lumea e o rugăciune. A face totdeauna binele e a te ruga mereu.” (Catherine de Sienne)

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie


  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.