0
0

Sărut mâna, Părinte. Am citit undeva aceste cuvinte: ,, Dacă oamenii ar fi ştiut ce răsplată vor primi Călugării după moarte, atunci toţi oamenii ar dori să devină Călugări.\” Unii oameni consideră că după moarte dacă au fost buni … vor nimeri în Rai, iar dacă au fost răi … în Iad, şi atât. Mulţi nu cunosc că şi în Rai şi în Iad tot se răsplăteşte după faptele fiecăruia: cu cât mai buni … au fost cu atât mai mult li se va da, şi respectiv cu cât mai răi … au fost cu atât mai mult vor fi osândiţi. Care nu cunosc aceasta nu se stăruie să facă mult bine spunând că sunt om bun şi totuna în Rai voi nimeri, iar cei care cunosc aceasta, aceea se ostenesc cu mult mai mult şi se stăruie să facă mai mult bine, fiindca ştiu că vor fi răsplătiţi cu mult mai mult. şi întrebarea mea sună aşa: Ce răsplată vor primi Călugării după moarte, pot înţelege că vor fi răsplătiţi mai mult ca Preoţii , iar Preoţii vor fi răsplătiţi mai mult ca oamenii de rând. (E şi normal că şi Călugării care s-au ostenit mai mult vor primi mai mult. Dar să spunem un Călugăr care se osteneşte destul de mult cum va fi răsplatit, un Preot care se osteneşte destul de mult cum va fi răsplatit, şi un om de rând care se osteneşte destul de mult cum va fi răsplatit).

  • Nicolae a întrebat 13 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
Dragă frate Nicolae, eu cred că nu atât apartenenţa la creva din aceste trei categorii pe care le enumeraţi ne aduce răsplata sau osânda. Totul constă în buna voinţă şi în starea mântuitoare a inimii oricui. Spre aceasta să se şi îndrepte grija noastră. Mântuirea şi răsplata nu depinde de suntem călugări, preoţi sau mereni, ci de starea sufletească. Oricine va putea să obţină şi virtuţi deosebite, dar şi să cadă în păcate foarte grele. Primul înger între îngeri a pierit. Apostolul între apostoli, în prezenţa Domnului însuşi a pierit. Iar tâlharul – şi pe cruce fiind, s-a mântuit. Pentru cei ce se mântuiesc, calea este strâmtă şi dureroasă pretutindeni. Şi nimeni încă nu a găsit mijlocul prin care să o presare cu flori. De aceea eu zic că nicicând nu ar trebui să ne îngrijim prea mult de faptul că vom fi mai puţin răsplătiţi pentru că nu suntem călugări, ci doar preoţi sau nu suntem preoţi ci doar mereni. Loc pentru desăvârşire este pentru oricine şi cât nu ne vom osteni oricum e prea puţin pentru toate bunurile pe care le primim şi pentru cele cu care să sperăm vom fi răsplătiţi.  

Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.

Prot Victor Mihalachi
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.