0
0

Părinte, am primit pe mail următorul text. Îl reproduc mai jos cu întrebarea către dumneavoastră dacă învăţătura cuprinsă în el este de-a noastră: „Profeţie contemporană, apărută în 2010, venită de la Sfinţii Părinţi Isihaşti de pe Muntele Athos, de la Cei 7 Sfinţi trăitori cu Duhul din Grădina Maicii Domnului – sfaturi utile şi înţelepte, cu multă putere harică pentru a-i ajuta pe cei dreptcredincioşi să treacă cu bine şi nevătămaţi, zilele Apocalipsei: „Dragi copii ai Mielelui Christic, după o adâncă chibzuinţă şi o mare rugă către Tătăl nostru Ceresc şi Fiul Său PreaSfânt, cu ajutorul şi prin mijlocirea milenară a lacrimilor sfinte ale PreaSfintei Fecioare Maria, prin glasul mulţimii fără număr a Îngerilor, vă aducem vouă, celor care trăiţi în aceste timpuri binecuvântate, dar de mari încercări şi pline de mari daruri Cereşti, pentru eternitate apoi, câteva sfaturi care vă vor sluji ca scut şi păvază împotriva oricărui rău şi a căror putere întăreşte mult rugăciunea voastră anemică, care nu este spusă cu toată tăria gândului, nu are toată trezirea inimii în ea şi este slăbită de forţa tulburată a trupului. Pentru că trebuie să ştiţi că va trebui să deveniţi fără pată, pentru a intra în Împărăţia Tatălui, prin Fiul! Orice viciu, orice gând rău, orice vorbă urâtă, ieşite din voi şi pe care le ţineţi cu bună ştiinţă în mintea, inima şi trupul vostru, vă vor duce la pierzanie în zilele luptei din urmă şi pentru aceasta va trebui să renunţaţi de pe acum, la viciile voastre, la vorbele urâte şi la sentimentele rele care sălăşluiesc încă în voi, cu accordul vostru, fiind porţi prin care demonii intră în voi şi îi hrăniţi astfel, cu fiecare faptă, vorbă sau cugetare rea, închizând astfel tot mai mult, voi înşivă poarta Raiului din voi! Acesta este sensul profund al îndemnului duhovnicesc milenar: Pocăiţi-vă! Trebuie să vă umpleţi viaţa de Taina Christică a consacrării şi a oferirii a tot ceea ce faceţi, gândiţi şi trăiţi doar Lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu şi către Dumnezeu Tatăl! Să spuneţi aşa: “Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Ţie îţi consacru, în totalitate: această zi – dimineaţa când vă treziţi, această acţiune – atunci când veţi vrea să făptuiţi orice lucru important, această mâncare – atunci când veţi mânca sau această dragoste – atunci când veţi iubi! Şi veţi încheia astfel: Facă-se Voia Ta, Atotputernică! Amin!” Şi dacă veţi simţi Harul Divin coborând ca un răspuns asemeni unei adieri din creştet măcar până în inimă, dacă nu până în tălpi, să ştiţi că aceea faptă este primită de Tatăl şi o veţi putea face protejaţi şi ajutaţi de El! Altfel nu! Dacă nu veţi primi răspunsul acesta nici după a treia oară, să vă păziţi, pentru că aceea faptă este pentru voi inoportună! Astfel, dragi purtători de Lumină Sfântă, după ce la început v-aţi lepădat de orice viciu, faptă şi vorbă rea, după ce aţi primit Harul şi discernământul divin al faptelor şi integrărilor Divine, vă vom trimite încă trei arme de lumină inexpugnabilă şi de neânfrânt din cerul Ierarhiilor Cereşti! Taina Binecuvântării cu Har Divin este acum deschisă şi de mare trebuinţă fiecărui creştin şi iubitor de Dumnezeu! Cu ajutorul ei îţi vei putea binecuvânta, proteja şi umple astfel de Lumina Divină, toate faptele şi drumurile şi scopurile tale cele bune şi plăcute lui Dumnezeu! Vei spune aşa în inima ta, după ce vei ridica mâna dreaptă, la umărul tău, cu degetele desfăcute: “Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, dacă este cu putinţă, binecuvântează această fiinţă care are numele de:… sau acest lucru, faptă sau această mâncare. Facă-se Voia Ta, Atotputernică! Amin!” Şi vei simţi atunci cum Harul Divin va binecuvânta prin tine şi te va binecuvânta pe tine, prin trecerea Sa prin tine, ca o uşurare şi umplere de o bucurie tainică şi luminoasă a întregii tale fiinţe, de la gând, prin inimă şi în tot trupul. Această mare taină euharistică îţi va da ţie, haine de înger, de care, atât timp cât le vei purta şi exersa – măcar câteva ore pe zi, nici un demon nu se va atinge, pentru că lumina lor îi va îndepărta de tine! Fii astfel un mesager al Luminii Divine şi binecuvântază pe toţi şi pe toate, totul în viaţa ta! Iar pentru a vă întări şi curăţii şi mai tare, folosiţi zilnic puterea cea tainică a aceleiaşi Lumini Divine, de care vă vorbeam mai sus, dar condensată în materie, prin puterea luminii lumânărilor, consacrate vouă şi celor dragi. Începeţi să vă hrăniţi spiritul cu lumina a măcar şapte lumânări pe zi! Lumina lumânărilor vă va păzi şi vă va trece pragul, celor trei zile de întuneric total, pe care le veţi trăi, dacă toate acestea le veţi face, de acum începând şi până atunci! Iar după ce veţi prinde curaj şi mai multă lumină interioară, să îndrăzniţi fiecare, ca o dată la o lună, să vă rugaţi o zi întreagă, neântrerupt şi singuri fiind, doar lui Dumnezeu Tatăl aşa cum ştiţi voi mai bine şi mai cu putere şi aceasta vă va fi o altă măsură a sfinţeniei voastre şi o mare spălare a păcatelor voastre! Vă veţi putea ruga astfel: “O Doamne Dumnezeule, s-a sfârşit cu toate amăgirile mele de până acum. Nu mai doresc să vorbesc cu nimeni altcineva în afară de Tine. Ştiu acum că Tu eşti singura mea comoară nepieritoare căci, chiar şi atunci când întreaga lume va dispare, eu voi rămâne în veşnicie cu Tine.” “Doamne Dumnezeule, Te implor cu umilinţă, dăruieşte-mi Graţia Ta Supremă“, “Doamne Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântază-mă pe mine, copilul Tău!”. Noi vă spunem acestea toate, dincolo de dogmele oricărei biserici lumeşti, pentru că în aceste timpuri, tot ceea ce este închistat şi aplicat fără înţelegere şi har, nu vă va duce la Dumnezeul cel Viu! Dar fiecare dintre voi este liber să aleagă să se folosească sau nu, cu mare sârguinţă, de aceste cinci mari ajutoare divine, pentru a putea deveni el însuşi propriul său sfânt, atunci când în jur nu va găsi alţii mai sfinţi ca el şi va putea să “comunice” astfel direct, fără alt mijlocitor, cu Graţia cea plină de Har şi de Mântuire Iubitoare a Tatălui Ceresc Dumnezeu şi a Fiului Său PreaSfânt, Iisus Christos! Lumina ce va coborâ atunci în voi vă va învăţa şi proteja şi înălţa mai bine ca orice vorbă omenească! Nu mai este timp să dăm şi alte explicaţii inutile acum, când ceasul pregătirii a trecut şi a venit cel al faptei, la unele întrebări pe care sigur vi le veţi pune, despre cum se face că Sfinţii Părinţi Isihaşti de pe Muntele Athos au dat lumii creştine aceste ajutoare pline de Har şi Putere Christică, ci atât vă mai spunem: practicaţi şi păziţi acestea în fiecare zi a vieţii voastre şi vă veţi convinge şi singuri, pentru ca Bunul Dumnezeu lucrează şi veghează neâncetat pe copii Lui de Lumină, căci un strop din această Lumină, trăită direct este mai mântuitoare şi mai de ajutor ţie, decât ani de gânduri, informaţii şi rugi fără de Har! Să vă fie de leac, ajutor, pavăză şi mântuire! Amin!”. Vă mulţumesc frumos! P.S. am senzaţia că se folosesc şi alţii de numele Sfinţilor Părinţi din Muntele Athos, iar bieţii creştini în loc să se concentreze pe ce e important, sunt aruncaţi în frică.

  • Iulia a întrebat 13 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Doamne ajută. Nu știu de ce, dar ceva nu îmi place. Vorba aceea: „Vorbă multă sărăcia omului”. Și mai sunt acele cuvinte care spune: „Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El”. Am lăsat întregul cuvând postat de dumneavoastră dar eu mă abțin de la a comenta ceva. Desigur că este și mult adevăr dar și multă pierdere de timp. În câteva cuvinte se putea spune totul. Și mai pare ceva neortodox prin ea.

Las să fie și spre judecata voastră.

Cu râvnă întru Domnul

Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.