?

0
0

Sărut mâna, părinte!! Am o întrebare, în ce cazuri este permis de către biserica ca femeia să se despărtă de bărbat şi invers? Mulţumesc mult de răspuns.

  • a întrebat 13 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
După învăţătura dată nouă de Dumnezeu, căsătoria este indisolubilă, adica una singură pe toată viaţa: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă” (Matei 19, 6). Numai moartea desparte în chip firesc pe cei doi soţi. Totuşi, sunt câteva excepţii îngăduite de Biserică, care duc la despărţirea soţilor între ei prin divorţ. Adevărata legiuitate a nunţii constă numai în căsătoria întâia. Desfacerea ei legală o face numai moartea unuia dintre soţi, sau pe plan mai înalt, moartea ambilor soţi, căci după moarte „sunt ca îngerii, necăsătoriţi” (Matei 22, 30).  Motivele canonice de divorţ sunt: Adulterul (preacurvia), adică violarea credinţei conjugale de către soţ sau soţie. Al doilea motiv principal de divorţ, după adulter, este căderea unui soţ din dreapta credinţă – apostazie, necredinţă, sectă etc. (I Corinteni 7, 15). Şi al treilea motiv când unul din soţi sau amândoi întră în monahism, „ca o moarte superioară, faţă de lumea pusă în slujba păcatului” (Sinodul VI Ecumcnic, canonul 12 şi 48). Însă „cel ce-şi lasă (prin divorţ  neîngăduit) soţia sa legitimă şi ia pe alta, trebuie să fie canonisit ca un preacurvar, după porunca Domnului (Matei 19, 9). Sper că este doar o întrebare nu şi că intenţionaţi să faceţi acest pas.
Doamne miluiește și ocrotoște familia creștină.

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie
 
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.