0
0

Hristos a Înviat! Bună ziua, părinte aș avea nevoie de povățuire. În Matei 24:36 “Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.” și ca să nu scoatem versetul din context ne vom referi la Matei 24:32-44, Domnul nostru spune clar că nu știe ceasul, știe doar evenimentele și lucrurile care vor fi înaintea Zilei de Apoi, ceasul doar Tatăl îl știe. Iar în Zaharia 14:5-9, spune clar că Domnul nostru Iisus știe ceasul, se contrazic Sfintele Scripturi? Și aș mai avea o nelămurire în Matei 12:39-40, spune că Domnul nostru a înviat după 3 zile și 3 nopți dar citind Matei 26:1-5 , înțelegem că Domnul nostru a murit vineri seara și a înviat duminică dimineața, ori de de vineri seara până duminică dimineața nu sunt 3 zile și 3 nopți. Doamne, miluiește-ne pe noi!

 • Cosmin a întrebat 13 ani ago
 • last edited 2 săptămâni ago
 • You must to post comments
0
0

Matei 24:36 “Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Iisus dacă este Dumnezeu, ştie sau nu când va fi ceasul ?

Dragul meu Cosmin, Domnul Iisus Hristos a fost şi este Atotştiutor. Te rog acum să urmăreşti îndeaproape răspunsul Scripturii ca să primeşti răspuns la întrebarea ta. Să începem de la,

Contextul acestor versete:

Unul dintre principiile care stă la baza studierii Sfintelor Scripturi este contextul. Contextul este regele interpretării Scripturii. Dacă într-un anumit loc din Scriptură ţi se pare că ceva nu înţelegi, trebuie să priveşti la contextul imediat al acelui cuvânt sau verset, şi apoi să-l interpretăm în contextul întregii Biblii. Deci pentru a înţelege Matei 24:36, trebuie să începem de la contextul apropiat al acestui verset, şi anume versetele 32-44. Când citeşti aceste versete, atrage o mare atenţie la ceea ce vorbeşte Domnul Iisus cu privire la ziua şi ceasul acela. Vezi din felul cum El explică ucenicilor, dacă vorbeşte ca Unul care este în afara cunoştinţei cu privire la acea zi, sau ca Unul care ştie exact ce are să se întâmple. Expresiile de timp şi comparaţiile în acest text ne vor ajuta să înţelegem mai bine ce spune Domnul Iisus. Să citim mai jos versetele 32-44:

32. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
33. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi.
34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului.
40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va lăsa.
41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa.
42. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
43. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
44. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.


Din contextul acestui verset înţelegem următoarele adevăruri importante:

 1. În acest capitol, Domnul Iisus vorbeşte cu ucenicii Săi despre ziua venirii Sale. Şi anume le spune ucenicilor despre evenimentele ce preced venirea Sa şi despre evenimentele ce vor fi după venirea Sa.
 2. Din felul cum explică aceste evenimente, înţelegem că nu vorbeşte ca Unul care este în afara contextului şi nu cunoaşte acea zi, ci dimpotrivă, ca Unul care ştie cu exactitate ce are să se întâmple.
 3. În versetul 33 Domnul Iisus spune:

  ”Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi”.

  Deci Domnul Iisus ştie exact ce trebuie să se întâmple înainte de această zi, şi El ştie timpul când El va fi chiar “la uşi”. Adică El ştie timpul când va trebui să vină.

 4. Domnul Iisus foloseşte exemplul lui Noe şi al evenimentelor din timpul potopului ca să ne arate că exact aşa se va întâmpla şi la venirea Sa. Din nou vedem prin aceasta că El ştie foarte bine ceea ce vor face oamenii atunci când El va veni. Nu este ceva care să nu ştie El, ci sunt lucruri bine cunoscute de El.
 5. Ceea ce le repetă  ucenicilor Săi este să “Vegheze”. De ce? Pentru că ei, nu ştiu ziua şi ceasul venirii Lui. Ucenicii trebuie să vegheze mereu, în aşteptarea Domnului lor.
 6. Versetul 44 aruncă şi mai multă lumină asupra întrebării noastre. Domnul Iisus spune:


  ”De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.”

  ”De unde ştie Domnul Iisus că în ceasul acela ucenicii nu se vor gândi la venirea Sa? Pentru că El cunoaşte foarte bine acest ceas. Ceasul pe care ucenicii nu-l cunosc şi nici nu se vor gândi la el. Domnul Iisus însă îl ştie.

În concluzie, înţelegem că Domnul Iisus ştie şi ceasul şi contextul în care se va întoarce pe pământ. El, care este Dumnezeu, este Atotştiutor. Cuvintele şi explicaţiile Domnului Iisus cu privire la acea zi nu sunt ca ale unui om care nu cunoaşte acel ceas şi acea zi. Ci vedem foarte bine că El ştie despre ce vorbeşte.

Atunci poate te întrebi, “Dacă Iisus ştie ceasul şi ziua venirii Sale, de ce versetul 36 spune că Fiul nu cunoaşte nici ziua şi nici ceasul”? Să se contrazică oare Scriptura? Bineînţeles că nu. Dar să privim şi în alte texte din Scripturi care vor aduce mai multă lumină asupra versetului acesta.

Faptele Apostolilor 1:6-8 ne relatează următoarea întâmplare, care a avut loc chiar înainte de înălţarea Domnului Iisus la cer:

6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
7. El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,
8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.”

Din versetele de mai sus înţelegem următoarele adevăruri:

 1. Nu este treaba ucenicilor să ştie vremurile şi soroacele. Adică să ştie timpul când Domnul Iisus se va întoarce ca să-şi aşeze împărăţia Sa pe pământ.
 2. Vremea şi sorocul, (ziua şi ceasul) venirii Domnului Iisus Hristos, este o hotărâre care stă sub stăpânirea Lui Dumnezeu Tatăl.
 3. Nu spune că Domnul Iisus nu ştie vremea şi ceasul venirii Sale, ci că hotărârea întoarcerii Sale, îi aparţine Lui Dumnezeu Tatăl.

Acest verset aruncă lumină asupra versetului din Matei 24:36 şi anume ne ajută să înţelegem că ziua şi ceasul întoarcerii Domnului Iisus pe pământ a doua oară, este cunoscut de El, dar nu Fiul, ci Tatăl a hotărât acea zi şi acel ceas. Să mai privim încă un text care aduce şi mai multă lumină asupra întrebării noastre.

Zaharia 14:5-9

Numele “Domnul”- din acest text se referă la Domnul Iisus şi la a doua venire a Sa pe acest pământ.

Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El! În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna. Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume. (Zaharia 14:5-9)

Din versetele de mai sus învăţăm următoarele:

 1. Domnul Iisus în aceste versete este numit “Domnul Dumnezeu”. Şi aşa este în adevăr!
 2. Ziua aceea a venirii Sale este cunoscută de El.
 3. După acea zi, care este cunoscută de El, Domnul Iisus va Împărăţi peste tot pământul. Şi  înţelegem că se referă la împărăţia de o 1000 de ani, despre care şi cartea Apocalipsa o confirmă. (Apocalipsa 20:4-6)

Deci, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu care cunoaşte absolut totul. Nu este nici un domeniu şi nimic în universul acesta care să fie ascuns de El. Despre ceasul şi ziua venirii Sale, El le ştie şi urmează să vină curând. Hotărârea venirii Sale îi aparţine Lui Dumnezeului Tatăl şi nu Fiului. Dar asta nu înseamnă că Fiul nu cunoaşte şi nu ştie când va veni.

Domnul să ne lumineze și întărească pe noi toți!

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

 • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.