Masa rotundă: „Biserica în faţa noilor provocări sociale. Consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea presei ortodoxe în Moldova”
ÎPS Mitropolit Vladimir a prezidat şedinţa mai multor reprezentanţi care activează în domeniul presei bisericeşti din republică. Circa 30 de slujitori şi jurnalişti au abordat problemele, dar şi perspectivele presei religioase. Mitropolitul Vladimir s-a referit la consolidarea eforturilor pentru prezentarea principalelor ştiri din cuprinsul Mitropoliei, precum şi cristalizarea unei publicaţii care ar fi bine cunoscută şi ar apărea săptămânal. Prot. Vadim Cheibaş, secretarul Mitropoliei, s-a referit la necesitatea implicării tinerilor, în special a teologilor, în elaborarea materialelor, implicându-se în diverse activităţi. Totodată, Sfinţia Sa a remarcat necesitatea unei publicaţii pentru familia creştină, dar şi a unei reviste ştiinţifice.
Prot. Emanuil Brihuneţ, şeful Departamentului construcţii şi arhitectură, a menţionat importanţa înscrierii popasurilor aniversare pentru anumite monumente arhitectonice, personalităţi eclesiale. Părintele Emanuil a propus reînvierea unor publicaţii care au fost editate în perioada interbelică, referindu-se, în special, la revista „Kişinevskie eparhialinîe vedomosti”. Prot. Zosima Toia, şeful Direcţiei editură, cenzură şi relaţii cu mass-media, a propus includerea mai multor rubrici, în special cu personalităţi, dinastii, probleme sociale. Dl Vlad Madan, lector, jurnalist, a venit cu câteva sfaturi utile pentru publicaţiile existente, propunând intensificarea colaborării între slujitori sau teologi cu jurnaliştii. V. Madan a lansat ideea de a face schimb de informaţie şi de a creşte jurnalişti bisericeşti.
Ieromonahul Savatie (Baştovoi), cunoscut publicist, a menţionat următoarele: „A trecut timpul experimentelor. Urmează să se cristalizeze şi presa ortodoxă din republică. Trebuie să venim cu nişte publicaţii serioase. Iar în acest sens nu trebuie să inventăm ceva nou, căci deja putem culege din experienţa altor Biserici. Perfect ar fi dacă am ajunge să avem o revistă trimestrială, care ar avea un conţinut bun şi ar include şi pedagogie, şi teme actuale tinerilor, şi destine. Să propunem teme care ar lărgi publicul”.
Dr. Nicolae Fuştei, redactorul ziarului „Curierul Ortodox”, a scos în evidenţă realitatea că presa de astăzi vine cu ceva sec şi neinteresant. Prea puţine publicaţii încearcă să abordeze probleme stringente ale societăţii. Urmează să îmbunătăţim ceea ce avem pentru a ne gândi la alte apariţii editorilae. Dl N. Fuştei a propus ca ziarul existent „Altarul Credinţei” să apară săptămânal, dar ideal ar fi să avem cu timpul chiar un cotidian. În afară de ziare şi reviste trebuie să ne gândim la un post de radio şi TV, iar pentru teologi ar fi binevenit un Anuar ştiinţific.
Arhim. Ambrozie (Munteanu), duhovnic-administrator al Mănăstirii Frumoasa, s-a referit la importanţa rubricii religia în şcoală şi la cooptarea tuturor celor care activează în domeniul mass-mediei religioase pentru un schimb de informaţie şi îmbogăţirea publicaţiilor centrale. O binevenită rubrică ar fi şi curiozităţi creştine – a mai menţionat părintele. Dispuşi spre colaborare au fost tinerii de la Asociaţia „ProOrtodoxia”, ASCO, precum şi de portalul www.logos.md.
În concluzie s-a decis iniţierea unor cursuri pentru cei care doresc să activeze în domeniul presei religioase. Crearea unei reţele prin care s-ar intensifica difuzarea ştirilor bisericeşti. Organizarea concursurilor şi altor activităţi prin intermediul mass-media.
www.mitropolia.md

купить синтезатор недорого