CEDO nu obligă statele să asigure dreptul la căsătorie pentru homosexuali

Completul de judecată alcătuit din 5 judecători din Marea Cameră a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, care s-a întâlnit în 22 noiembrie 2010, a respins cererea privitoare la cazul Schalk şi Kopf versus Austria (petiţia nr. 30141/04) supusă examinării de către solicitanţi. Decizia Curţii afirmă că autorităţile austriece au acţionat în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului când au refuzat să permită căsătoria cuplului homosexual Horst Michael Schalk şi Johann Franz Kopf, aflăm de pe EuropeanDignityWatch.org. Decizia Camerei Curţii din 24 iunie 2010 a devenit aşadar finală (Articolul 44 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). Cazul priveşte plângerea depusă de un cuplu homosexual pentru că nu li s-a permis să încheie căsătoria şi nu au avut nici o altă posibilitate de a avea recunoscută relaţia lor de către lege înainte de intrarea în vigoare a Actului de Înregistrare a Parteneriatului în Austria, în ianuarie 2010. În decizia din 24 iunie 2010, Curtea a arătat că Articolul 12 din Convenţie (dreptul la căsătorie) nu impune asupra guvernului austriac obligaţia de a permite cuplurilor de acelaşi sex accesul la căsătorie. Susţine aşadar că nu există o violare a acelui Articol. Curtea a mai arătat că nu există nici o violare a Articolului 14 (interzicere sau discriminare) în conjuncţie cu Articolul 8 (dreptul la respect pentru viaţa privată şi de familie).

www.catholica.ro