În atenția tuturor Preoților din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove: Asociația Obsteasacă “Centrul Regional pentru Politici Comunitare” anunță relansarea competiției deschise pentru Centrele Sociale atașate Bisericii Ortodoxe, care doresc să se implice și să contribuie la controlul Tuberculozei în Moldova

 

Competiția este lansată in cadrul proiectului “Mobilizarea Bisericii Ortodoxe din Moldova in prevenirea si combaterea Tuberculozei”, finanțat de  Fundatia Soros-Moldova din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei. Anual, din cauza tuberculozei decedează aproximativ două milioane de oameni in lume. Morbiditatea generală privind tuberculoză şi nivelul mortalităţii în  Republica Moldova este de aproape trei ori mai mare decât media pe ţările din Europa. Potrivit statisticilor, în 2010, în ţara noastră au fost înregistraţi 82 de bolnavi de tuberculoză la 100 de mii de populatie, pe când nivelul admisibil este de doar 4 bolnavi la 100 de mii Incidența globală prin tuberculoză in 2011 înregistrează o rată de 113,3 la 100 de mii de populație. Cazuri noi notificate in 2011 constitue 3802 cazuri sau 93 la 100 de mii de populație.

În cadrul competiţiei vor fi susţinute activităţile care:

1) vor asigura suport divers pacienţilor cu TB  pentru a spori aderenţa la tratamentul antituberculos.

2) vor promova atitudine nediscriminatorie faţă de persoanele cu tuberculoză şi membrii familiilor acestora în societate.

Solicitarea va include următoarele compartimente:

1. Date generale despre solicitant

2. Descrierea problemei

3. Scop și obiective

4. Activități pentru implementare (incusiv planul calendaristic)

5. Rezultate/impact (inclusiv indicatorii calitativi şi cantitativi)

6. Durabilitate

7. Buget detaliat cu specificarea contribuţiei solicitantului de finanţare

Nu sunt eligibile costurile pentru:

1.Procurarea echipamentului (aparat foto, calculator, imprimanta, proiector, fierbator, etc)

2. Procurara pachetelor alimentare, tichete sociale pentru bolnavii de tuberculoză

3. Acordarea premiilor băneşti

4. Onorariul formatorilor

5. Realizarea seminarelor şi tainingurilor

6. Elaborarea materialelor informaţionale

Toate procurarile in cadrul proiectului se vor face cu scutire de TVA, tinind cont de  scutirea de TVA a surselor financiare  alocate in conditiile grantului.

Perioada de implementare a proiectelor: anul 2012.

Criteriile de selecţie: originalitatea ideii proiectului, numărul persoanelor beneficiare, cost-eficienţa proiectului, impactul proiectului.

Data limită de depunere a cererilor de finantare : 1 aprilie 2012

Proiectele pentru concurs pot fi prezentate la adresa electronica: crpc_md@yahoo.com