Sfânta Scriptură este și pentru cei din închisoare cât și pentru cei care poartă arme

Bună de lăudat este sârguința Patriarhiei Rusiei în a aduce Cuvântul lui Dumnezeu în locurile de după gratii și în mâinile celor care ne sunt apărători ai patriei.

20 de mii de exemplare a Sfintei Scripturi, publicate pentru distribuirea gratuită în unităţile militare şi penicintare, au fost transferate duminica departamentului Sinodal care are în administrare relațiile cu administrația peneteciarelor și în colaborare cu forțele

armatei – știre răspândită de http://www.pravoslavie.ru. „Toată această lucrare a fost sprijinită din fondul Sfântului Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu(Teologul) în împreună colaborare cu editura Patriarhiei” din cuvântul președintelui relațiilor înterne ale Bisericii, mitropolitul Ilarion care a fost rostit la ceremonia înmânării tirajului.. Deasemenea mitropolitul Ilarion a specificat că cele 20 de mii de exemplare este doar prima parte a lucrării care dorește să coprindă întregul demeniu menționat: „Noi vom continua lucrarea începută pentru ca în mâna fiecărui militar care este ortodox și pentru ca fiecare întemnițat, care mărturisește credința noastră ortodoxă și care dorește să se atingă de Sfânta Scriere, să aibă o asemenea posibilitate” – a mărturisit mitropolitul.

Pe viitor, după cum se istorisește pe siteul fondului Sfântului Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul(Teologul), proiectul se va extinde și asupra hotelurilor, spitalurilor și în unele mijloace de transport.

După roadele lor îi veți cunoaște pe ei – în baza acestor cuvinte să ne fie și bucuria mântuirii întru Hristos Domnul.

Așa să ne ajute Dumnezeu.

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie