Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a participat la lucrările Adunării Intersobornicești

La 21 noiembrie a.c., Reședința Patriarhală Sinodală a găzduit cea de a cincea ședință a Adunării Inersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidată de către Preafericirea Sa, Patriarhul Kiril. Alături de ceilalți membri ai forului, la eveniment a participat și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.
Ședința a demarat cu un cuvânt de salut rostit de Patriarhul Kiril și cu prezentarea agendei zilei.
În urma discuțiilor plenare s-a hotărât examinarea a șase documente : „Procedura și criteriile de alegere a Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii”, „Propuneri pentru introducerea completărilor și a modificărilor în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse”, „Despre poziția Bisericii referitoare la noile tehnologii informaționale de identificare”, „Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la reforma dreptului familiei și a justiției juvenile”, „Despre principiile Bisericii Ortodoxe Ruse de reabilitare a persoanelor dependente de droguri”, „Despre poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu referire la problemele ecologice actuale”.
Aceste documente au fost pregătite pe parcursul anilor 2011 și 2012, fiind discutate pe larg și modificate conform sugestiilor venite din Eparhii și din partea utilizatorilor de internet.
În legătură cu numeroasele polemici apărute pe marginea proiectului „Despre starea mănăstirilor și a monahismului”, documentul a fost întors pentru modificări către comisia abilitată a Adunării Intersobornicești.
Ședința s-a încheiat cu determinarea celor treisprezece comisii care vor funcționa anii următori, temele urmând a fi publicate la finalul lucrărilor Adunării.

www.mitropolia.md