Prea Cuvioase Părinte Filaret!

Primiți cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 21 de ani de preoție. Preotia se săvârseste pe pământ, dar are rânduiala cetelor ceresti. Si pe foarte bună dreptate, căci slujba aceasta n-a rânduit-o un om sau înger sau un arhanghel sau altă putere creată de Dumnezeu, ci însusi Mângâietorul. Sfântul Duh a rânduit ca preotii, încă pe când sunt în trup să aducă lui Dumnezeu aceeasi slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri. Avînd în față chipul Mîntuitorului Hristos, preotul urcă pe treptele desăvîrșirii spiritual și în același timp se roagă pentru pacea, bunăstarea și mîntuirea întregii lumi.

La acest popas aniversar, ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse din plin harul său asupra Prea Cuvioșiei Voastre, dăruindu-Vă multă sănătate, puteri fizice și duhovnicești pentru a duce lupta cea bună pînă la capăt și a Vă învrednici de cununa biruinței!

Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

Administrația ortodoxia.md