Preabunul, Preaînduratul, Preamilostivul și Atotștiutorul Dumnezeu nu cere de la om cele ce sunt peste puterea lui. Așadar, de le cel bolnav și neputincios El nu cere post, privegheri, metanii și altele de acest fel pentru a se putea împărtăși cu Sfintele Taine; nici de la cel sărac nu pretinde milostenie, ci numai trei lucruri:

  1. spovedanie curată și împăcare cu toți;
  2. smerenie a inimii, cu umilință;
  3. rugăciune de mulțumire, adică să se roage în toată vremea lui Dumnezeu și să-I mulțumească pentru boala, suferința, și sărăcia ce i s-au  dat, căci atît sărăcia, cît și boala și suferința smeresc inima omului. Inima înfrîntă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi (Ps. 50,18).

Sursa: ”Călăuză în Credința Ortodoxă”, Arhim. Ilie Cleopa, pag. 439