La Palatul Patriarhiei din Capitală a avut loc ieri, 30 mai 2016, Conferința pastoral-misionară de primăvară, la care au participat preoții și diaconii din București și din județul Ilfov. În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a citit cuvântul intitulat „Edu­cația copiilor și tinerilor – cea mai valoroasă investiție”. La conferință au participat și Preasfințiții Părinți Episcopi-­vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, precum și PS Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor. Tema întâlnirii care a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei a fost dedicată educației religioase a tineretului creștin ortodox. Au fost prezentate trei referate de către spe­cialiști în domeniul educației religioase, care au acoperit tema din trei perspective: educația religioasă la școala generală și liceu; perspective pentru edu­cația religioasă în mediul universitar; educația religioasă în cadrul organizațiilor ortodoxe de tineret.

Profesoara Cristina Benga de la Colegiul German „Goethe” din București a vorbit despre „Predarea religiei ca artă a modelării sufletești”. Aceasta a spus că peda­gogia creștină are un specific aparte care contribuie la dezvoltarea de­plină a omului ca persoană matură, conștientă și liberă. „Pedagogia creștină este pedagogie harică, existențială, ce vizează însăși in­terioritatea umană și par­curgerea de către om a celui mai lung drum din lume, și anume cel de la minte la inimă.

Deoarece peda­go­gia Mântuitorului, descoperită în Sfânta Scriptură, este o pedagogie a iubirii, a înțelegerii și a iertării, profesorul de religie este cel care nu condamnă, ci care iubește și îmbrățișează pentru a vindeca”, a spus prof. Cristina Benga.

În continuare, conf. dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a susținut referatul „Educația religioasă a tinerilor în mediul universitar. Probleme și perspective”, în care a explicat că educația trebuie să aibă și o componentă afectivă și mărturisitoare din partea dascălului. „Este nevoie, ­înainte de toate, de o stare de spirit, de transmiterea unei stări de viață și, dacă nu o avem, nu putem avea pretenția că împărtășim viață. Dacă nu putem să îi iubim pe tineri și pe adolescenți așa cum sunt, măcar să dăm dovadă de empatie și de afectivitate”, a spus Adrian Lemeni. Părintele dr. Vasile Gavrilă, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae”-Ghica, paraclis universitar din Capitală, a vorbit despre „Educația tinerilor în organizațiile ortodoxe de tineret, azi”. „Tinerii iubesc Biserica și pe slujitorii acesteia. În schimb, nu cer nimic mai mult decât dragoste, prețuire, binecuvântare și încredere. Întâlnirea tuturor orga­nizațiilor ortodoxe de tineret, împărtășirea experienței lor, lucrul în comun, dar și diversitatea pot să contribuie mult la educarea, formarea și creșterea tinerei generații, dar și la întărirea misiunii Bisericii mai ales în mediile universitare și în domeniile în care tinerii își caută rostul devenirii lor”, a spus părintele. La final, a fost difuzat un film realizat de TRINITAS TV care a ilustrat modele de activități cu tinerii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit tuturor clericilor prezenți la conferință două volume: „Dialoguri pastorale despre misiunea Bisericii în rândul tinerilor” (Editura Cuvântul Vieții) și „Sfântul Antim Ivireanul – Un ierarh misionar și martir” (Editura BASILICA).

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie și Te Deum, săvârșite de Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-­Nou din București, Paraclis Patriarhal.

Sursa: ziarullumina.ro