0
0

Bună seara, părinte. Aş vrea să nu mai fiu păcătoasă, să nu mai fac păcate în viaţa asta de creştin. Ce pot face?

  • carmen a întrebat 12 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă soră, e foarte simplu , să nu le faci și atât. Dra dacă să fim serioși apoi ca să nu faci păcate trebue să ai cunoștință de ce însiamnă păcat, cum vine și prin ce vine păcatul la om, și cum să ne apărăm de păcate. Atunci când vorbim de păcat, trebuie să avem în vedere atât păcatul protopărinților, numit și păcat strămoșesc, transmis prin naștere tuturor urmașilor lui Adam, cât și păcatul personal pe care îl săvârșește fiecare om prin voința proprie.Păcatul este o lucrare contra firii. Sfântul Antonie cel Mare spune: „Nu cele ce se fac după fire sunt păcate, ci cele rele după alegerea cu voia. Nu e păcat a mânca, ci a mânca nemulțumind, fără cuviință și fără înfrânare. Căci ești dator să-ți ții trupul în viață, însă fără nici un gând rău. Nu e păcat a privi curat, ci a privi cu pizmă, cu mândrie și cu poftă… Și așa fiecare din mădularele noastre păcătuiește, când din sloboda alegere lucrează cele rele în loc de cele bune, împotriva voii lui Dumnezeu”.Păcatul nu este o fatalitate. Omul are putere să lupte împotriva lui. El trebuie să se ferească de însoțirea cu gândul păcătos, ca acesta să nu zăbovească în el. Să ne fie clar, nu trebuie să ne temem de păcate și nici de recunoașterea lor. Dimpotrivă, trebuie să ne temem de nerecunoașterea și repetarea lor.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.