0
0

Bună sara, părinte. Ceea ce mă frământa nu pot pune cu nimeni în discuţie, pentru că nu înţeleg nimic. Am 18 ani. Şi simt că nu mă atrag băieţii. Ba mai straşnic, îmi dau seama că mă uit în partea fetelor. Mă tem să recunosc, dar aşa este. Ce să cred : că aşa m-a făcut Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu despre aşa lucruri? Îmi dau seama că nu e normal. Dar cum să mă lupt. Pentru că eu sunt o domnişoară, dar în suflet mă simt ca un băiat. Trec prin ceva nelămurit. Citesc informaţie pe aşa temă în internet, şi consider că sunt de altă orientare sexuală. Cum să trăiesc să simt una, dar să fac alta. Iertaţi-mă. Ajutaţi-mă cu un sfat.

  • a întrebat 12 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă soră,unul dintre cei mai mari sfinţi ai lumii care a fost şi monah, necunoscând femeie, a zis ceva foarte frumos:”Nu există relaţie între doi oameni aşa de apropiată ca cea dintre femeie şi bărbat, dacă ar fi uniţi aşa cum trebuie…. şi nimic nu e mai preţios decât… să fii iubit de un soţ şi să-l iubeşti”. (Sfântul Ioan Gură de Aur). Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare apostol a lui Dumnezeu,  îi mustră pe homesexuali în Epistola către Romani şi arată şi care e motivul pentru care ei au ajuns în starea aceasta. În primul rând le spune că deşi puteau să-şi dea seama că Dumnezeu există uitându-se la toată creaţia, la tot ce este în jurul lor, la frumuseţea extraordinară a întregului univers totuşi n-au crezut în El:”Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni.” (Romani, 1:20-22).”Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine.”  (Romani, 1:26-28).Din cuvintele adresate celor din Roma de Sfântul Pavel ne dăm seama că homosexualitatea este o gravă confuzie, este o schimbare a adevărului în minciună, o schimbarea a rânduielii fireşti a lucrurilor într-una împotriva firii, este în final o rătăcire. Şi marea cauză esti depărtarea de Dumnezeu şi adâncirea în păcat. Când oamenii caută în mod egoist doar plăcerilor lumii atunci ei nu mai înţeleg raţiunile pentru care a fost făcută lumea şi scopul fiecărui lucru şi încep să facă confuzii şi aceste confuzii sunt răsplătite. Dacă nu te atrag prea mult băieţii, înseamnă doar că unul potrivit nu ai întâlnit.

„Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.”

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.