Cum sunt iertati cei adormiti?

0
0

Sărut mâna, Părinte! Cum ajută pomenile, parastasele şi toate cele de cuviinţă, pe cei plecaţi de la noi? Adică, noi de aici, facem tot ce trebuie şi rugăciuni, dar cum ştim că sunt primite de Dumnezeu şi cum sunt iertaţi cei adormiţi? Şi nu înţeleg cum se face? Vă mulţumesc!

  • Ion a întrebat 11 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă frate,  necesitatea rugăciunilor pentru cei adormiţi, precum şi confirmarea că această practică a fost rânduită de Apostoli, sunt exprimate astfel de către Sf. Ioan Gură de Aur: „’Cum şi în ce mod îi putem ajuta? Să ne rugăm pentru cei morţi, punând şi pe alţii să se roage şi dând săracilor milostenii pentru sufletele lor. Căci nu degeaba s-a rânduit de către Apostoli ca să se facă pomenire la Sfintele şi înfricoşătoarele Taine pentru cei mutaţi de la noi; au ştiut ei că mult folos vor avea, mult ajutor vor căpăta. Pentru că atunci întregul popor stă cu mâinile ridicate către Dumnezeu când clerul întreg se roagă, când înfricoşata Taină stă de faţă, apoi cum să nu îmblânzim pe Dumnezeu, rugându-L pentru ei?”’ (Sf. Ioan Hrisostom, Omilia a IV-a la Filipeni)Iubirea şi credinţa în cuvântul Domnului formează temelia rugăciunilor și milosteniei noastre pentru morţi. Uitarea şi nepăsarea faţă de sufletele celor adormiţi este un semn de nerecunoştinţă, pentru că uităm pe cei care ne-au fost binefăcători, părinţi şi rude, sau pe cei care ne-au iubit şi şi-au manifestat această dragoste cât timp au fost în viaţă. Clar lucru că milostenia să fie făcută cu adevărat celor săraci, nevoeași, și social vulnerabili, atunci își atinge scopul final.

Urmând învăţăturii Mântuitorului, Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor Părinţi, precum şi practicii creştine din cele mai vechi timpuri, Sfânta Biserică ne îndeamnă să înălţăm rugăciuni, să facem milostenii de pomenire pentru cei care au adormit în nădejdea învierii şi a vieţii de veci.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.