0
0

Bună ziua, să am iertare de această îndrăzneală, sunt căsătorită recent, pentru a evita greşeala şi păcatul, aş dori să ştiu cum este corect zămislirea copiilor, ştiu că lunea este zi de post pentru familie, mercuriea şi vinerea este tot zi de post, iar din cărţi citite se scrie că copii zămisliţi în zile de post poartă păcatele părinţilor şi se pot naşte bolnavi . Îmi pare rău de aşa întrebare, însă îmi este oarecum să întreb părinţii, chiar şi duhovnicul . Mă rog de ma iertaţi de o aşa întrebare, dar sunt convinsă ca mulţi nu ar putea să răspundă la aşa întrebare, că puţin citim cărţi duhovniceşti, suntem învăţaţi să aşteptăm numai răspunsul, dar să nu găsim. Mă rog de ma iertaţi . Păcătoasa Ludmila.

  • Maria a întrebat 13 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
Bună să vă fie inima. Deci celor căsătoriti legal le zice Sfântul Apostol : ” Să nu vă lipsiţi unul de altul decât numai prin înţelegere, pe un anumit timp, ca să vă îndeletniciţi cu rugăciunea şi apoi iar să vă împreunaţi, ca să nu vă ispitească pe voi satana pentru neînfrânarea voastră. Şi aceasta o zic după sfat, iar nu din poruncă „ I Corinteni 7, 5-6. ” Însă este de trebuinţă a se feri de împreunane sâmbăta şi Duminica, pentru ca în aceste zile se aduce Domnului jertfa cea duhovnicească „ Timotei, canonul 13.Sâmbătă se ţine curăţenia pentru cinstea Maicii Domnului şi pomenirea răposaţilor noştri. Iar duminică pentru preasfânta şi slăvita înviere a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care s-a mântuit tot neamul omenesc şi pentru săvârşirea Sfintei şi Dumnezeeştii Liturghii. Deasemenea înfrânarea trupească a soţilor trebuie să aibă loc în cele patru posturi de peste an, precum şi miercurea şi vinerea (pentru preasfintele şi înfricoşatele patimi ale Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiindă miercuri a fost vândut şi vineri răstignit). Lunea se ţine curăţenia pentru sfinţii îngeri păzitori şi pentru sănătate. Iar marţea şi joia sunt lăsate pentru împreunarea soţului cu soţia si numai pentru naştere de copii.Pentru mai multă învățătură citiți aici ce spune și Sfântul Ioan Gură de Aur.

Domnul să fie cu dvs și să vă îndrepte calea ca să puteți ajuta la mântuirea familiei dvs.
Prot Victor Mihalachi
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.