0
0

Sărut mâna, prea mărite părinte. Spuneţi-mi vă rog, de ce la biserică nu se aprind becuri electrice, ci lumânări…şi ce rol are arderea lumânării în biserică? Vă mulţumesc anticipat.

  • Daniela a întrebat 13 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
De fapt cred că în prezent nu prea există biserici unde nu se foloseşte şi lumina electrică. Iar rolul lumânărilor este mult mai mare decât de iluminare. În cultul nostru lumânările au fost întroduse în primele veacuri de creştinii proveniţi din iudei. La început lumânările au avut un important rol practic, luminând adunările creştinilor în catacombe în vremea persecuţiilor. Lumina lumânării sim­bo­lizează pe Hristos Cel vestit de prooroci, Care S-a arătat în lume risipind întunericul răului şi al necredinţei. „Eu sunt Lumina lumii!” spune Hristos despre Sine (Ioan 8,12). Lumina sensibilă este şi un simbol al lu­minii harice. Toţi Sfinţii Părinţi împreună măr­turisesc despre descoperirea lui Dumnezeu în inima credinciosului ca „Lumină” şi „în Lumină”. Aprinderea lumânării repre­zintă totodată o jertfă de ardere de tot şi de rugăciune de mulţumire. Lumina lumânării este o lumină vie, plină de căldură şi iubire care îndeamnă către lucrarea faptelor bune. „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voas­tre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri!” (Matei 5, 16). 

Cel ce-Mi urmează Mie, nu va mai umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie 


  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.