Biblia, mângâierea creştinului
Când i-a murit soţia, marele pedagog Pestalozzi s-a apropiat de coşciug şi a început să vorbească cu ea ca şi cum ar fi fost vie. Îi vorbea de viaţa trăită împreună şi când a ajuns să pomenească de zilele când toţi îi ocoleau, iar boala şi sărăcia le pricinuiau mari dureri, Pestalozzi a întrebat-o pe răposata lui soţie: – Ce ne-a dat putere, mie şi ţie, în zilele de durere, ca să nu cădem din încrederea noastră?
Apoi a luat o Biblie şi a pus-o pe pieptul soţiei sale şi a zis:
– Din izvorul acesta am scos şi eu şi tu curaj şi pace.
Grigorie Comşa, O mie de pilde