Mitropolia Moldovei găseşte nefondate declaraţiile Grupului de Iniţiativă pentru Promovarea Statului Secular

În cadrul unei conferinţe de prese organizată astăzi, aşa-zisul „Grup de Iniţiativă pentru Promovarea Statului Secular” a făcut un şir de declaraţii care trezesc cel puţin nedumerirea. Astfel, membrii grupului de iniţiatvă, în persoanele lui Arcadie Barbăroşie, Antoniţei Fonari, Galinei Precup, Cezar Gavriliuc şi Sergiu Ostaf, susţin că introducerea „Bazelor Ortodoxiei” în programa şcolară ar contraveni constituţiei Republicii Moldova şi ar deveni un impediment în calea integrării ţării în Uniunea Europeană.

Găsim aceste declaraţii eronate din simplul motiv că introducerea religiei în şcoală se va face prin intermediul unui referendum naţional, în cadrul căruia cetăţenii îşi vor putea exprima în cel mai democratic mod dorinţa sau nedorinţa ca „Bazele Ortodoxiei” să devină parte integrată a curriculumului naţional preuniversitar, iar atâta timp cât această iniţiativă este implementată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, nu poate fi vorba de vreo încălcare a Constituţiei.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă s-a vehiculat ideea conform căreia Republica Moldova este un stat laic, separat de Biserică, motiv pentru care învăţământul religios nu îşi are loc în programa naţională de studii. Mitropolia Moldovei nu neagă laicitatea statului şi nu îşi propune să teocratizeze învăţământul preşcolar, ci pur şi simplu, susţine ideea introducerii obiectului „Bazele Ortodoxiei” în curriculum pentru a fi studiat de rând cu celelalte obiecte. În acelaşi context, vedem cererea creştinilor ortodocşi de studiere a religiei în şcoală legitimă şi naturală, având în vedere că cetăţenii de confesiune ortodoxă constituie o majoritate covârşitoare şi aportul pe care l-a dus Ortodoxia la naşterea şi consolidarea acestei naţiuni este inestimabil.

În privinţa temerilor expuse astăzi, conform cărora studierea obligatorie a „Bazelor Ortodoxiei” ar leza cumva drepturile elevilor ce împărtăşesc alte convingeri religioase, ţinem să aducem aminte că atât iniţiatorii proiectului, cât şi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove a subliniat nu o dată faptul că prin introducerea acestui obiect în programa de învăţământ nu se va încălca în nici un fel libertatea religioasă a acestor elevi.

Regretăm că membrii Grupului de Iniţiativă pentru Promovarea Statului Secular nu pot sau nu doresc să înţeleagă aspiraţiile creştinilor ortodocşi din Republica Moldova şi le recomandăm să studieze cazurile multor ţări din Uniunea Europeană unde religia de rând cu celelalte obiecte este studiată în şcoli şi unde acest lucru nu este un impediment în afirmarea laică a statului.

Dorim să subliniem că Biserica Ortodoxă dintotdeauna a fost un garant al stabilităţii, învăţăturile acesteia doar contribuind la menţinrea unor standarde sociale bazate pe moralitate şi corectitudine, promovând dragostea pentru toţi oamenii indiferent de convingeile acestora.

Serviciul de Presă al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove