Mesajul Mitropolitului Vladimir la început de an şcolar
 
Dragi tineri şi tinere, stimaţi profesori, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, Iată-ne ajunşi în pragul unui nou an de învăţământ. Orice început înseamnă entuziasm, speranţe şi emoţii. Şi pentru ca rezultatele să fie pe seama aşteptărilor noastre, toată lucrarea trebuie să o începem cu un „Doamne ajută!”.

Educaţia este una dintre prerogativele primordiale pentru construirea unei societăţi prospere şi puternice, însă această educaţie nu trebuie să fie unilaterală, în ea trebuind să existe un loc crucial pentru credinţă, or numai aşa copiii de azi vor putea deveni cetăţenii de mâine cu o coloană vertebrală de ne frânt.

Încă din timpurile când pe pământurile noastre s-a scris prima buchie, ştiinţa şi credinţa au mers mână în mână, fiind angajate în slujba Bisericii şi a neamului. Sunt sigur că atât noi, cât şi dumneavoastră, stimaţi părinţi şi dascăli, vă doriţi ca tânăra generaţie să ne depăşească, prin avântul şi prin dragostea ei pentru valorile nemuritoare.

Această dragoste o putem inocula tinerilor acasă şi în şcoli – cele două nuclee care stau nemijlocit la baza cristalizării personalităţii. Casa şi şcoala trebuie să fie pătrunse de învăţătura creştină, astfel dumneavoastră vă revine misiunea de a fi precum Maria şi Iosif, care mergeau la templu pentru a se închina şi a aduce jertfă, şi care în acest mod au dat micului Iisus un exemplu de apropiere de cele dumnezeiești. Asemenea exemple trebuie să vină şi din partea dumneavoastră pentru a-i înălţa şi a-i păstra curaţi pe copii.
După cum Iisus a rămas în templu, aşa şi copiii rămân în şcoli, licee şi universităţi, locuri care trebuie să trezească respect şi admiraţie, deoarece aici se pune prima piatră la zidul conştiinţei. Şi pentru ca aceste instituţii să-şi îndeplinească misiunea aşa cum trebuie, activitatea lor trebuie să fie inspirată de învăţătura creştină.

Acest lucru este cu atât mai valabil pentru poporul nostru, cu cât şcoala a pornit din pridvorul Bisericii, iar datoria învăţătorilor de astăzi este de a păstra şi a perpetua această tradiţie în numele propăşirii neamului. Toate ştiinţele predate la momentul de faţă în instituţiile de învăţământ din ţara noastră trebuie să fie în duhul adevărului, pentru că altfel nimic nu se va alege din toate eforturile depuse spre educarea tinerilor.

De modul în care vor fi învăţaţi copiii astăzi, depinde atitudinea lor civică de mâine. Stimați pedagogi, noi avem încrederea fermă că veţi rămâne fideli acestor idealuri şi în chip jertfelnic veţi munci pentru educarea elevilor şi a studenţilor. Pentru aceasta aveţi nevoie de multă răbdare şi înţelepciune, calităţi pe care îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vi le întărească şi să vi le sporească.

Vouă, dragi copii şi tineri, nu vă dorim altceva decât să fiţi ascultători de părinţii şi învăţătorii voştri şi să le apreciaţi munca pe care o depun pentru a vă ajuta să alegeţi un drum corect în viaţă, însă în primul rând vă îndemnăm să vă puneţi toată nădejdea întru Domnul, deoarece numai astfel veţi reuşi să treceţi peste toate greutăţile şi obstacolele, iar sârguinţa voastră va fi pe deplin răsplătită şi să nu uitaţi că toate succesele voastre sunt din voia şi cu ajutorul lui Dumnezeu.

Să dea Domnul ca acest început de an de studii 2011-2012 să vă fie tuturor spre zidire sufletească şi spre creştere intelectuală.

Cu arhiereşti binecuvântări,

ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

 www.mitropolia.md