Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut o nouă ediţie a lucrării „Liturgica specială”, alcătuită de ilustrul profesor de teologie şi liturgist, părintele dr. Ene Branişte.

Considerată o lucrare fundamentală în teologia academică românească, „Liturgica specială” se adresează în principal studenţilor teologi, preoţilor şi profesorilor de teologie, dar ea poate deveni un material documentar preţios şi indispensabil pentru orice cercetător preocupat de istoria, semnificaţia şi înţelesul cultului creștin ortodox.

„Volumul de faţă a fost elaborat de autor în anii de maturitate şi de maximă afirmare ştiinţifică, astfel încât el reprezintă un curs complet, elaborat după programa analitică aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentând tot ce are literatura liturgică românească mai bun în acest domeniu. Nici una dintre temele mari ale disciplinei nu lipseşte din acest curs. La acestea au fost adăugate zeci de studii, documente şi recenzii elaborate de învăţatul profesor şi de ucenicii săi. Aşadar, manualul de faţă împlineşte toate exigenţele ştiinţifice şi academice specifice unui tratat universal, părintele prof. dr. Ene Branişte fiind recunoscut pentru acribia ştiinţifică şi metoda sa de lucru exemplară. Planul bine conturat, stilul academic, exprimarea literară de excepţie, documentaţia detaliată sunt caracteristici de bază ale volumului”, scrie părintele profesor dr. Nicolae D. Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în cuvântul înainte la lucrarea „Liturgica specială”.

Ediţia de faţă a fost revizuită şi completată de pr. prof. dr. Nicolae D. Necula şi arhim. asist. dr. Chiril Lovin de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Un proces important al demersului de editare a noului volum l-a reprezentat actualizarea trimiterilor la noi cărţi de cult apărute la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă în ediţii diortosite şi uniformizate. Bibliografia a fost completată cu unele dintre cele mai importante lucrări de specialitate apărute în ultimele decenii în ţară şi străinătate. Nu în ultimul rând, „Liturgica specială” constituie pentru teologi un model de pregătire şi elaboare ştiinţifică a unei lucrări serioase şi trainice. Citările din limba greacă veche, latină, slavă veche şi alte numeroase limbi moderne europene sunt un preţios indicativ al staturii academice a autorului, părintele prof. dr. Ene Branişte, care poate fi considerat un savant în adevăratul sens al cuvântului.

Sursa: ziarullumina.ro